บทความ

ใบงานที่ 3 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 2 ความรู้เรื่องบล็อก

รูปภาพ
BLOG

cr.http://javacrawl.com/wp-content/uploads/2016/01/java-blog-illustration-Feature_1290x688_MS.jpg


             Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)              ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง              มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลา…

ใบงานที่1แบบสำรวจตัวเอง608_10

My first blog

รูปภาพ
My Profile
                           cr.wisita
Hello!

My name is Phim Supasa.  You can call me Pim
I am studying at Yupparaj Wittayalai School 
I'm in M.6/8

Now I’m 17 years old. My birthday is on 5th of April 2000.
My favorite color is blue. I'm so in love with food! but I don't like to eat spicy and cucumber or bad smell vegetables.

My Goal : have a happy life with  my family, friend and everything that I have.
I want to be a Architect. 

My motto : Do what you love, Love what you do. 

contact 
FB : Phim Supasa
IG : pphimsu
Twitter : ลูกลุงเจิม@pphimsu
Pinterest : PHIM SU


DREAM DON'T WORK UNLESS YOU DO

     cr.wisita

:)

cr https://www.youtube.com/watch?v=u3RAU0T2RC4


MY FRIEND

       cr.p'ong