บทความ

ใบงานที่ 4 บทควมสารคดีที่สนใจ

รูปภาพ
ดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ำยาทาเล็บด้วยไม้ประดับ (Absorbing Formaldehyde  by Ornamental plants) 
https://www.estopolis.com/files/article/3x/article_58b819c915f02003e0d49a44_cover.jpg
อันตรายที่มาจากยาทาเล็บ เล็บสวย วิบวับ เป็นอีกแฟชั่นที่กำลังมาแรงในยุคนี้ แต่รู้หรือไม่ภายใต้ความสวยงามนั้นนำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เนื่องจากในน้ำยาทาเล็บและน้ำยาล้างเล็บ ประกอบไปด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายอย่างเลยทีเดียว 1.สารไทลูอินเป็นสารอันตรายที่สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้ที่สูดดมเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการมึนงง เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย คลื่นเหียน ถ้ารับไปในปริมาณมากมากทำให้ระบบประสาทและสมองถูกทำลายได้ อาจทำให้สูญเสียความทรงจำได้ 2.ไดบิวทิล พทาเลต เป็นสารที่มีที่มีผลรบกวนต่อการทำงานของฮอร์โมนเพศสามารถทำให้เกิดการเป็นหมันได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง หากได้รับสารเป็นเวลานานหรือมีความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ และหากได้รับต่อเนื่องในระยะยาวจะทำให้ตับและไตทำงานผิดปกติได้ 3.ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารตัวเดี…

ใบงานที่ 3 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

รูปภาพ
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 http://www.politic.zocialx.com/wp-content/uploads/2017/06/44-9.jpg
            ก่อนหน้านี้ ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ผ่านการเห็นชอบ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560) โดยรายละเอียด พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560) สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่) ทั้งนี้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความว่าจะบังคับใช้ภายใน 31 พฤษภาคม 2560     พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎห…

ใบงานที่ 2 ความรู้เรื่องบล็อก

รูปภาพ
BLOG

cr.http://javacrawl.com/wp-content/uploads/2016/01/java-blog-illustration-Feature_1290x688_MS.jpg


             Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)              ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง              มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลา…

ใบงานที่1แบบสำรวจตัวเอง608_10

My first blog

รูปภาพ
My Profile
                           cr.wisita
Hello!

My name is Phim Supasa.  You can call me Pim
I am studying at Yupparaj Wittayalai School 
I'm in M.6/8

Now I’m 17 years old. My birthday is on 5th of April 2000.
My favorite color is blue. I'm so in love with food! but I don't like to eat spicy and cucumber or bad smell vegetables.

My Goal : have a happy life with  my family, friend and everything that I have.
I want to be a Architect. 

My motto : Do what you love, Love what you do. 

contact 
FB : Phim Supasa
IG : pphimsu
Twitter : ลูกลุงเจิม@pphimsu
Pinterest : PHIM SU


DREAM DON'T WORK UNLESS YOU DO

     cr.wisita

:)

cr https://www.youtube.com/watch?v=u3RAU0T2RC4


MY FRIEND

       cr.p'ong